Narodowy Fundusz Zdrowia na dzień dzisiejszy nie refunduje zabiegów mikrokinezyterapii.Ceny zabiegów są wolne i ustalane przez samego terapeutę, który zobowiązuje się ustalać je z taktem i umiarem. Cena pojedyńczego zabiegu mikrokinezyterapii wynosi około 100 zł. – wyjątek mogą stanowić ceny w dużych miastach.