Mikrokinezyterapia wywodzi się z następujących dziedzin naukowych:
– embriologia – głównie z embriologii szczegółowej, która zajmuje się różnicowaniem poszczególnych tkanek oraz rozwojem poszczególnych narządów,
– osteopatia – leczenie manualne zaburzeń funkcjonalnych organizmu, głównie zespołów bólowych układu mięśniowo-szkieletowego,
– filogeneza – pochodzenie i zmiany ewolucyjne organizmów,
– organogeneza – tworzenie się i rozwój narządów człowieka, polegające na wczesnozarodkowym różnicowaniu się i określonym przegrupowaniu jego komórek oraz tkanek,

– kinezyterapia – leczenie ruchem, zwane również gimnastyką leczniczą,
– neurobiologia – badania dotyczące układu nerwowego.

Skuteczność metody została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych przeprowadzonych na terenie francuskich szpitali w Besancon, Lancy, Briey, Metz. Opracowane wyniki badań były przekazywane do ANAES (francuskie centrum gromadzenia wyników badań naukowych). Centrum Kształcenia Mikrokinezyterapii we Francji w Maison Ville na szkolenia w zakresie omawianej metody przyjmuje jedynie lekarzy lub fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia wyższe. Powyższa zasada obowiązuje we wszystkich krajach, w których są organizowane kursy. Mikrokinezyterapia w Polsce została uznana za metodę komplementarną do klasycznych metod terapii przez Radę ds. Niekonwencjonalnych Metod Terapii Ministerstwa Zdrowia RP oraz uzyskała afiliację Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Obecnie istnieje kilkanaście centrów szkoleniowych, zaś w Europie i na świecie wyszkolono kilka tysięcy specjalistów tej techniki. Terapia jest zgodna z założeniami ustanowionymi przez Ministerstwo Zdrowia we Francji. . Nauczana jest we Francji, w Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Rosji, Ukrainie, Austrii, Polsce, Izraelu, na Madagaskarze, Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Brazylii. Francuski Instytut prowadzi centralny rejestr osób posiadających certyfikaty. W Polsce początki mikrokinezyterapii datuje się na 2000 r. Aktualnie w naszym kraju jest czynnych zawodowo kilkunastu certyfikowanych terapeutów (pełna lista osób posiadających kwalifikacje wydane przez Centrum Kształcenia Mikrokinezyterapii, Centre de Formation à la Microkinésithérapie(CFM) jest opublikowana na http://www.microkinesitherapie.com/pl/kwalifikacje-terapeutow oraz http://www.microkinesitherapie.com/pl/listing3). Pozostałe osoby albo nie ukończyły całości szkolenia, albo nie przystąpiły do egzaminów. Początkowo kursy były otwarte dla wszystkich, praktyka wykazała jednak, że brak podstawowych wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania ciała człowieka prowadził do wielu nieporozumień i błędów terapeutycznych. Ze względu na wymaganą niezbędną wiedzę oraz z uwagi na przepisy Unii Europejskiej metoda ta jest obecnie adresowana do fizjoterapeutów i lekarzy