Ciało ludzkie, jak każdy żywy organizm jest  zbudowane tak, aby  adaptować się, bronić i samonaprawiać  w przypadku urazów fizycznych, emocjonalnych, toksycznych, wirusowych, bakteryjnych i środowiskowych.

Kiedy siła agresji przewyższa możliwości obronne organizmu, zostaje uszkodzona witalność tkanek  dotkniętych tym urazem. Następuje „zapamiętanie” urazu w ciele. Zmiany w witalności tkankowej mogą pojawić się jako różnego rodzaju manifestacje, w miejscu urazu bądź na dystans.

MIKROKINEZYTERAPIA poszukuje poprzez specyficzną technikę manualną – mikropalpację, ślady pozostawione przez te urazy w różnych tkankach organizmu. Jej działanie polega na stymulowaniu mechanizmów autokorekcji ciała w celu zatrzymania degradacji tkanek i przywrócenia ich prawidłowej funkcji. W zależności od typu agresji,  terapeuta poprzez dotyk będzie stymulowały różne tkanki i ich funkcje.

Technika  ta może być stosowana u pacjentów w każdym wieku, zarówno w przypadku zaistniałych już dolegliwości jak i  prewencji.

Słowa kluczowe :

  • agresja : wydarzenie pochodzące z zewnątrz (fizyczne, toksyczne, emocjonalne itp.)zakłócające organizm.
  • witalność tkanki : zdolność tkanki do prawidłowego funkcjonowania, wyczuwalna palpacyjnie.
  • mikropalpacja : badanie wykonane za pomocą obu rąk, pozwalające określić stan witalności żywej tkanki.

soins1 Ciało ludzkie, jak każdy żywy organizm jest tak zbudowane, że posiada mechanizm adaptacyjny, obronny i autokorekcyjny w stosunku do urazów fizycznych, toksycznych, emocjonalnych, wirusowych, bakteryjnych, pasożytniczych lub środowiskowych.

Jeśli agresja przekracza możliwości obronne organizmu, zaburzona zostaje witalność tkanki dotkniętej urazem. Następuje „zapamiętanie” agresji. Modyfikacja witalności tkankowej może spowodować pojawienie się różnych zmian lokalnie lub na dystans.

MICROKINEZYTERAPIA  poszukuje za pomocą specjalnej techniki manualnej – mikropalpacji, śladów pozostawionych przez te agresje w różnych tkankach organizmu. Jej działanie polega na manualnej stymulacji mechanizmów autokorekcyjnych. Ma to na celu zapobieganie dalszej degradacji tkanek i odzyskanie utraconych przez nie funkcji. Ręce terapeuty dotykiem stymulują różne tkanki w zależności od typu agresji.

Technika ta może być stosowana u pacjentów w każdym wieku, zarówno w przypadku zaistniałych już dolegliwości jak i prewencji.

Słowa kluczowe :

  • agresja : wydarzenie pochodzące z zewnątrz (fizyczne, toksyczne, emocjonalne, itp.) zakłócające organizm.
  • witalność tkanki : zdolność tkanki do prawidłowego funkcjonowania, wyczuwalna palpacyjnie.
  • mikropalpacja : badanie wykonane za pomocą dwóch rąk na tkance żyjącej, pozwalające określić jej witalność.