Jak działa mikrokinezyterapia?

Mikrokinezyterapeuta, poprzez delikatny ucisk ciała pacjenta, w określonych obszarach skóry, inicjuje przesłanie bodźca przez układ nerwowy do kory mózgowej. Ta w odpowiedzi wysyła impuls, który powoduje usuniecie z ciała doznanych napięć przyczyniających się do...

MikroKinezyterapia – podstawy naukowe

Mikrokinezyterapia wywodzi się z następujących dziedzin naukowych: – embriologia – głównie z embriologii szczegółowej, która zajmuje się różnicowaniem poszczególnych tkanek oraz rozwojem poszczególnych narządów, – osteopatia – leczenie manualne...

Mikrokinezyterapia – Wstęp

Ciało ludzkie, jak każdy żywy organizm jest  zbudowane tak, aby  adaptować się, bronić i samonaprawiać  w przypadku urazów fizycznych, emocjonalnych, toksycznych, wirusowych, bakteryjnych i środowiskowych. Kiedy siła agresji przewyższa możliwości obronne organizmu,...